МСФЗ 9: війна та математичне моделювання

Автор | 23.05.2022

Гуру математичного моделювання Володимир Стулей та Андрій Подеряко дали інтерв’ю “Практиці МСФЗ”. Зокрема було розглянуто питання застосування матстатистики при аналізі впливу віни на облік фінансових інструментів:

“Як і в недавніх оцінках МВФ та Уряду, одним з основних залишається реальний ВВП, поряд з яким ми використовували ВВП в поточних цінах за паритетом купівельної спроможності на душу населення (PPP), а також рівень безробіття. Проте, на нашу думку, проблематика більше полягає не в потребі переглядати склад показників.

Набагато складніше сформувати «правдоподібні» очікування щодо реакції на руйнівні воєнні дії тих макроекономічних процесів, що є системними предикторами кредитного ризику. З другого боку, важливо також урахувати компенсаторний вплив завдяки щораз більшій економічній підтримці України від країн Заходу. Досвідом тут не може з нами, на жаль, поділитися ніхто у світі. Проте МСФЗ 9 дозволяє в таких умовах на основі обґрунтованої та підтвердженої інформації, яка вказує на значне збільшення кредитного ризику («SICR»), використовувати професійні судження. Вони, однак, мають, на нашу думку, ґрунтуватися на твердій модельній основі, тобто як мінімум не бути внутрішньо суперечливими.

Ситуація невизначеності посилюється відсутністю актуальних статистичних даних, публікацію яких Державна служба статистики припинила у зв’язку з воєнними діями. Аналогічну проблематику мають профільні державні регулятори, які наразі працюють над пошуком альтернативних підходів до визначення макроекономічних орієнтирів, квазі-ідентифікаторів та високочастотних індикаторів. Ми також адаптуємось, ураховуючи реалії, щоб забезпечити максимально можливу обґрунтованість рішень під час оцінки фінансових інструментів.

Тут, можливо, доречно нагадати про параграф 46 (c) резюме ITG, де стверджується, що інформація у згаданому контексті не обов’язково має проходити через статистичну модель або процес кредитного рейтингу, щоб визначити розумність в обґрунтуванні та підтвердженні.

Залишити відповідь