“Крах неминучий”: псбо-деградація

Автор | 23.06.2022

Олена Харламова коментує проєкт внесення змін до ПСБО:

“Колеги, я хочу звернути увагу на ще один аспект Проекту змін, а саме НП(С)БО 7 «Основні засоби». Мінфін пропонує пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів переглядається НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО РОКУ у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.»

Тобто всередені року ПСБОшники не будуть мати право змінювати облікові оцінки посеред року. А як же НП(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, в якому сказано, що облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація, а наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна (прим. моя – а не на кінець звітного року), а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Ці зміни стосуватимуться у разі прийняття і методу амортизації.

Це все облікові оцінки, якщо б мова йшла про облікові політики, то я перша б погодилась, що такі зміни мають вноситися на межі звітних років, а не в середині. Але облікові оцінки чим заважають?

Знаєте, це виглядає так – крах неминучий, але давайте розтягнемо задоволення від краху“.

Залишити відповідь