Український аудит: Якість! Якість? Якість….

Автор | 30.01.2023

Аудиторська палата відзвітувала про перевірки якості аудиторських послуг. Судячи зі звіту, все досить пристойно у нашому аудиті. Судячи зі звіту….

Але в реальності трапляються неймовірні випадки….

Державне (!) публiчне (!!) акцiонерне (!!!) товариство. Фінансовий звіт за 2021 рік. “Фінансова звітність Групи була складена відповідно до МСФЗ”. В примітках до фінзвіту зазначено:

“Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення
корисності”.

А тепер увага!!! Цитата зі Звіту незалежного аудитора:

“ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Компанія не визначає справедливу вартість основних засобів. Аудитори не можуть підтвердити вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2021р., оскільки такі активи не переоцінювались Компанією, як того вимагає МСФЗ“.

Наш коментар:

На жаль, щось все ж таки йде не так у вітчизняному аудиті. Треба щось вирішувати нарешті. Якщо наші аудитори не почнуть ефективно фільтрувати свою спільноту, суспільство відфільтрує аудиторів.

Залишити відповідь