Що таке “дольові фінансові інструменти”?

Автор | 29.11.2023

Можемо лише припустити, що це банальна калька з російського перекладу МСФЗ. Російські перекладачі часто називають інструменти власного капіталу “долевыми финансовыми активами” або “долевыми инструментами”.

В питомо українській термінології для позначення “доли” зазвичай використовуються слова “частка” або “пай”.

Наприклад в ЦКУ: “В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів…”

Залишити відповідь