Архів категорії: Консультації

“Лікування було б гіршим за будь-яку існуючу хворобу…”

Автор | 09.04.2024

Проєкт FICE піддається ніщивній критиці за спробу змінити вимоги щодо класифікації фінінструментів на основі договірних положень. ” IOSCO : ESMA висловила подібну думку: (більше…)

Старий кінь борозни не зіпсує, але й глибоко не зоре

Автор | 08.04.2024

Рідкісний випадок в царині бухгалтерської стандартизації. Старий МСБО 20, який регулярно піддається критиці за свою недосконалість та відсталість від сучасних (більше…)

Амортизація гудвілу: “бухгалтерський облік у цій сфері ніколи не буде вільним від суперечок і сумнівів”

Автор | 05.04.2024

Проект внесення змін до МСФЗ 3 “примітний тим, що він не пропонує. Серед ідей, висловлених у документі для обговорення IASB 2020 року, (більше…)

Дисконтування під час війни

Автор | 01.04.2024

Категорія 102.12 “ЗІР”: “За загальним правилом підприємства, які ведуть облік за НП(С)БО, зобов’язані дисконтувати довгострокову дебіторську та кредиторську заборгованість. Водночас (більше…)

Агрегація оперсегментів – ESMA пильнує

Автор | 26.03.2024

ESMA нещодавно опублікувала деякі витяги зі своєї конфіденційної бази даних рішень щодо примусового виконання за фінансовими звітами, що охоплюють дванадцять справ, що (більше…)

Бухоблік софта: пакращі не буде

Автор | 22.03.2024

Рада зі стандартів фінансового обліку відмовилася від більш суттєвої переробки існуючих стандартів бухгалтерського обліку, яка мала б створити єдину модель (більше…)

Інагуральний ASU

Автор | 22.03.2024

Рада зі стандартів фінансового обліку ( FASB ) сьогодні опублікувала оновлення стандартів бухгалтерського обліку (ASU) , яке вдосконалює загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), додаючи (більше…)

Термінологія: обережніше з “резервами”

Автор | 20.03.2024

Бухгалтерська мішанина звертається до старої (якщо не сказати – вічної) термнілогоічної проблеми бухгалтерії – до занадто широкого вживання слова “резерви” (більше…)

FICE. Де закінчується підприємство і починається його власник?

Автор | 18.03.2024

Г’юз звертає увагу на одну з проблем ідентифікації фінзобов’язання – визначення впливу підприємства на відповідну сплату коштів. Суб’єкт господарювання розглядає, (більше…)

Знецінення гудвілу – чого хоче РМСБО

Автор | 15.03.2024

IASB пропонує зберегти підхід лише до зменшення корисності гудвілу, а не повторно запроваджувати амортизацію. Вона також пропонує наступні ключові зміни до (більше…)

“Найбільш жахлива критика” – “IASB могла би бути сміливішою”

Автор | 11.03.2024

Барков вважає, що дослідницький проект грошових потоків призведе до цілеспрямованих поправок, а не до великих змін. Деякі учасники дискусії Meet the (більше…)

Річний звіт = фінанасове + нефінансове

Автор | 06.03.2024

Річний звіт компанії містить три ключові розділи, які дають змогу зрозуміти бізнес-модель і стратегію: фінансові звіти; розкриття інформації про сталість; обговорення й (більше…)

НПСБО 6 – пакраща насувається

Автор | 01.03.2024

Мінфін збирається змінити НПСБО 6. Зокрема проєкт змін передбачає кардинальну зміни однієї з ключових дефініцій – категорії “облікова оцінка”. Нинішнє (більше…)

FICE:” ця пропозиція зменшує ризик опортуністичних класифікацій”

Автор | 29.02.2024

Рекласифікація “зобов’язання <-> інструмент власного капіталу” після первісного визнання у проєкті FICE: Основою для висновків є підґрунтя цих пропозицій, що (більше…)

FICE. Критика МСБО 32

Автор | 27.02.2024

Бухгалтерська мішанина коментує проєкт FICE. “Підхід МСБО 32 до класифікації зобов’язань (та опціонів) щодо випуску інструментів власного капіталу суб’єкта господарювання (більше…)