Архів категорії: Корпоративне управління

Епоха корпоративних змін в бухбізнесі починається

Автор | 07.06.2024

Компанії приватного інвестування визнали потенціал бухгалтерських фірм як прибуткових інвестиційних можливостей завдяки їхнім стабільним потокам доходів, стійкості до рецесії та (більше…)

Звіт про корпоративне управління: що з аудитом?

Автор | 22.05.2024

НКЦПФР відповіла Аудиторській палаті про те, що і як треба підтверджувати аудиторам у звіті про корпоративне управління. Але…давайте вже після (більше…)

Річний звіт = фінанасове + нефінансове

Автор | 06.03.2024

Річний звіт компанії містить три ключові розділи, які дають змогу зрозуміти бізнес-модель і стратегію: фінансові звіти; розкриття інформації про сталість; обговорення й (більше…)

IAASB: «Хоча аудитори не є поліцейськими…”

Автор | 13.02.2024

Аудитори повинні відігравати більш активну роль у виявленні корпоративного шахрайства, в тому числі демонструючи «професійний скептицизм», зосереджуючись на ризиках суттєвих (більше…)

АССА: бухоблік, як елемент корпоративного управління

Автор | 15.09.2023

ACCA схвалює зміни, запропоновані FRC, оскільки бухгалтерський орган підтримує капітальний перегляд коду в світлі експоненціальних змін і збоїв, з якими (більше…)

Світова турбулентність: GC виходить на авансцену

Автор | 17.06.2022

Accountancy Europe рекомендує єврочиновникам покращити стан корпоративного звітування. Публікація містить шість кроків, один з яких прямо стосується розкриття інформації про (більше…)

Нет сегментов – нет проблем

Автор | 04.06.2012

В последнее время довольно модным стал тренд сокращения объемов финансовой отчетности. Некоторые компании, нужно признать, изрядно в этом преуспели. Например, (більше…)

Первый рейтинг корпоративной прозрачности

Автор | 30.09.2011

В Украине впервые был составлен Индекс прозрачности и подотчетности с целью показать, насколько компании открыты перед обществом. Как сообщает газета (більше…)

БуХХХучет для взрослых: мишени креативного учета

Автор | 17.08.2011

Бухгалтерские данные используются в различных целях. Поэтому и мишени у «креативщиков» различные. Одним нужны кредиты под «хорошую» отчетность, другим необходимо (більше…)

Объяснять и показывать

Автор | 24.05.2011

Член британского Института Бухгалтеров по Управленческому Учету (CIMA) предупредил об опасностях регулирования финансовой отчетности, в излишней степени основанного на правилах (більше…)

Подвійний лістинг як інструмент залучення приватних інвесторів

Автор | 28.04.2011

В “Економічній правді” опублікован матеріал Петра Шевченка “Фондовий ринок – заміноване поле”. Автор наголошує на тому, що ІРО українських підприємств (більше…)

Красные директора боятся публичности

Автор | 12.04.2011

Сайт El-бухгалтера сообщает: 08.04.2011 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект №8174 о внесении изменений в закон “Об акционерных обществах” и (більше…)

Приватникам наказано подавати фінансові звіти

Автор | 08.04.2011

ДКЦПФР рішенням від 01.03.2011 N 187 затвердила: 1) Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим(приватним) розміщенням цінних паперів до (більше…)

Лістинг — не список

Автор | 22.03.2011

В результаті змін, внесених до закону “Про акціонерні товариства”, серед іншого було відкориговано норму про обв’язковий лістинг для публічних акціонерних (більше…)

Грядент редерибандинг ?

Автор | 14.02.2011

Центр Либермана сообщает о принятии широкомасштабных поправок в Закон “Об акционерных обществах” (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37316) Эксперты высказывают опасения, связанные с подозрительно непрозрачным (більше…)

Принудительные дивиденды: продолжение банкета

Автор | 14.01.2011

Учитывая очередную компанию по взысканию «принудительных» дивидендов с АО, главбухам интересно будет ознакомиться с публикацией «Дивиденды в 2010 году: ГНАУ (більше…)

Якість українських звітів невпинно знижується

Автор | 17.12.2010

Центр Лібермана оприлюднив деякі результати щорічного дослідження стану корпоративного управління. Тестування якості оприлюднених фінансових звітів українських акціонерних товариств за 2009 (більше…)

Посібник для акціонерок

Автор | 05.10.2010

Газета “Бухгалтерія” № 39 присвячена повністю проблемам регулювання діяльності акціонерних товариств. Окрема увага приділена питанням реорганізації АТ, та викупу власних (більше…)

Проблемный аудит

Автор | 01.10.2010

В газете «Бухгалтерия» №36 напечатана статья Инны Данилюк, рассматривающая проблемы функционирования украинской системы аудита. Автор акцентирует внимание на том, что (більше…)

Налоговый аудит: «придание уверенности»

Автор | 28.09.2010

В письме АПУ от 16.07.10 г. №2-312  указано, что проверка налоговой отчетности, составленной на основании налогового учета предприятия, «может быть (більше…)

Економічна правда про нову дивідендну політику

Автор | 03.09.2010

В “Економічній правді” оприлюднено матеріал, присвячений проблемам практичного застосування нових норм щодо розподілу прибутку акціонерних товариств. В статті коментуються і (більше…)

Закон про акціонерні товариства – перманентне удосконалення

Автор | 02.09.2010

Законопроект № 6216, відповідно до якого вносяться зміни до Закону «Про акціонерні товариства», вже прийнято в першому читанні. Серед інших (більше…)

Проблемы корпоративного управления в комментариях Госкомпредпринимательства

Автор | 27.08.2010

В письме Госкомпредпринимательства (ГКП) от 16.04.10 №4850  разъясняются нормы антирейдерского Закона № 1720, который вступил в силу в марте 2010 (більше…)

Баюра. Корпоративне управління від доцента Київського нацуніверситету

Автор | 25.08.2010

Монографія Дмитра Баюри «Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку» видана Київським університетом 2009 року, В цій роботі (більше…)

ГКЦБФР: как выбрать аудитора

Автор | 20.08.2010

Решением ГКЦБФР от 30.06.10 №1034 были утверждены Рекомендации по избранию акционерным обществом аудиторов финансовой отчетности. Комиссия рекомендует отобрать несколько аудиторов, (більше…)

Новая дивидендная политика: харьковская аналитика

Автор | 20.08.2010

В газете «Налоги  и бухгалтерский учет» №49/10 опубликована статья, авторами которой являются Людмила Солошенко и Елена Уварова. В указанном материале (більше…)

IPO-перспективи України: дефіцит фахових бухгалтерів

Автор | 04.08.2010

В «Инвестгазете» № 29/2010 Ірина Чернявська наводить інформацію про те, що вже цієї осені три-чотири ураїнські компанії планують вихід на (більше…)

Новый регламент регистрации эмиссии акций

Автор | 24.07.2010

В «Бухгалтерии» № 27/10 опубликован анализ Положения о порядке регистрации выпуска акций (утв. решением ГКЦБФР от 13.12.09 г. №1639). Теперь (більше…)

Налоговики прессуют оплату минимальных дивидендов

Автор | 23.07.2010

В письме ГНАУ от 18.05.10 г. № 9637/7/15-0217 говорится о том, что выплачивать минимальные дивиденды должны как АО, так и (більше…)