UA-GAAP inf

Розвиток української системы стандартизації обліку за П(С)БО

1998 р.

Постановление КМУ от 29.10.98 г. № 1706, – правительство утвердило Программу реформирования системы бухучета с применением МСБУ.

1999 р.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р:

Стаття 1:

«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам».

2000 р.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» набув чинності з 1 січня 2000 року (п.1 розділу V)

с 2000 года началась реформа национальных стандартов. Преобразования в целом были выдержаны в духе основных постулатов системы МСБУ-МСФО.  Но сказать, что национальная система стандартизации полностью соответствует требованиям Совета по МСБУ нельзя.

2001 р.

3 июля 2001 году решением ГКЦБФР  №242 были утверждены Концептуальные основы системы отчетности участников фондового рынка, согласно которой „емітенти, цінні папери яких знаходяться у лістингу (допущені до котирування) у організатора торгівлі, подають щоквартально фінансову звітність за НП(С)БО (починаючи з 2003 року – відповідно до МСБО) до організатора торгівлі та Комісії, регулярну річну звітність – до Комісії.”

2002 р.

8 ноября 2002 года представители ГКЦБФР, Минфина, Нацбанка и пяти общественных организаций полписали Меморандум об основных направлениях бухучета в Украине, применения  и совершенствования положений (стандартов) бухучета и раскрытия информации в финансовой отчетности предприятий и организаций. Этот документ определили, что «підприємства, цінні папери яких обертаються на фондовому ринку, а також підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, (І рівень) для складання бухгалтерської (фінансової) і консолідованої бухгалтерської (фінансової) звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності».

2007 р.

Стратегия применения международных стандартов финансовой отчетности в Украине, утвержденная распоряжением КМУ от 24.10.07  N 911-р: Одним из основных направлений Стратегии определено «законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 року обов’язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами».

2010 р.

в Порядкузаповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженому Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 N 981 вказано наступне:

“Публічні акціонерні товариства додатково розкривають
інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку”.

Цей Порядок набуває чинності з 01.01.2011 р.

Крім того, уряд розглядає варіанти розширення введення МСФЗ

Віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков дав доручення розробити законопроект про перехід на систему бухгалтерського обліку, що відповідає міжнародним стандартам. Про це за підсумками робочого засідання у віце-прем’єра «Дзеркалу тижня» повідомив голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський.
«Борис Колесніков дав доручення розробити відповідний законопроект з урахуванням наших реалій», — сказав Бродський.
Він уточнив, що законопроект має бути розроблено й прийнято найближчими місяцями — бажано до нового року. Очікують, що закон буде містити норму про піврічний адаптаційний період.
Голова комітету зазначив, що законопроект про перехід на міжнародну систему бухгалтерського обліку має бути кореспондуваний з новим Податковим кодексом

червень 2011 р.

Верховна Рада приймає зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Відповідно до цих змін, публічні акціонерні товариства  та фінансові установи повинні подавати звіти за МСФЗ. Зміни набувають чинності з 2012 року.

грудень 2011 р.
НБУ, Держстат та Мінфін в спільному листі визнали, що публічні акціонерні товариства (ПАТ) можуть самостійно обирати дату переходу на МСФЗ : або 01.01.11, або 01.01.12. Банки мусять обрати датою переходу – 01.01.11 р.
Навіть коли датою переходу на МСФЗ є 01.01.12, ПАТ протягом 2012 року повинні щокварталу складати так звану “попередню” звітність за МСФЗ, яка не містить всіх належних форм звітів, не має порівняльних даних, та не містить всіх обов’язкових показників (тобто не відповідає вимогам МСБО 34, МСФЗ 1 та МСБО 1).

лютий 2012
Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляється від вимоги до публічних акціонерних товариств про подання МСФЗ-звітності за 2011 рік.

жовтень 2017
Верховна Рада приймає зміни до Закону про бухоблік, запроваджуючи фактично європейське регулювання вітчизняного обліку. Головні новації:
-нова класифікація підприємств на великі, середні, малі та мікропідприємства (стаття 2 Закону),
-великі підприємства мають складати звітність за МСФЗ,
-нове визначення національного стандарту:
“національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;”.

Залишити відповідь