Архів автора: admin

“Лікування було б гіршим за будь-яку існуючу хворобу…”

Автор | 09.04.2024

Проєкт FICE піддається ніщивній критиці за спробу змінити вимоги щодо класифікації фінінструментів на основі договірних положень. ” IOSCO : ESMA висловила подібну думку: (більше…)

Старий кінь борозни не зіпсує, але й глибоко не зоре

Автор | 08.04.2024

Рідкісний випадок в царині бухгалтерської стандартизації. Старий МСБО 20, який регулярно піддається критиці за свою недосконалість та відсталість від сучасних (більше…)

Амортизація гудвілу: “бухгалтерський облік у цій сфері ніколи не буде вільним від суперечок і сумнівів”

Автор | 05.04.2024

Проект внесення змін до МСФЗ 3 “примітний тим, що він не пропонує. Серед ідей, висловлених у документі для обговорення IASB 2020 року, (більше…)

“Майбутнє, де процвітає різноманітність професії бухгалтера”

Автор | 02.04.2024

Френк К. Росс: “Можна застосувати кілька стратегій, щоб відкрити майбутнє, де процвітає різноманітність професії бухгалтера. По-перше, ми можемо розпочати з (більше…)

Дисконтування під час війни

Автор | 01.04.2024

Категорія 102.12 “ЗІР”: “За загальним правилом підприємства, які ведуть облік за НП(С)БО, зобов’язані дисконтувати довгострокову дебіторську та кредиторську заборгованість. Водночас (більше…)

Агрегація оперсегментів – ESMA пильнує

Автор | 26.03.2024

ESMA нещодавно опублікувала деякі витяги зі своєї конфіденційної бази даних рішень щодо примусового виконання за фінансовими звітами, що охоплюють дванадцять справ, що (більше…)

Бухоблік софта: пакращі не буде

Автор | 22.03.2024

Рада зі стандартів фінансового обліку відмовилася від більш суттєвої переробки існуючих стандартів бухгалтерського обліку, яка мала б створити єдину модель (більше…)

Інагуральний ASU

Автор | 22.03.2024

Рада зі стандартів фінансового обліку ( FASB ) сьогодні опублікувала оновлення стандартів бухгалтерського обліку (ASU) , яке вдосконалює загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), додаючи (більше…)

“Податкові системи глибоко впливають на наші соціальні стосунки…”

Автор | 20.03.2024

Канадський бухгалтер публікує статтю Міранди Йоханссон про податки: “дослідження показують, що податкові системи глибоко впливають на наші соціальні стосунки, формуючи (більше…)

Термінологія: обережніше з “резервами”

Автор | 20.03.2024

Бухгалтерська мішанина звертається до старої (якщо не сказати – вічної) термнілогоічної проблеми бухгалтерії – до занадто широкого вживання слова “резерви” (більше…)

FICE. Де закінчується підприємство і починається його власник?

Автор | 18.03.2024

Г’юз звертає увагу на одну з проблем ідентифікації фінзобов’язання – визначення впливу підприємства на відповідну сплату коштів. Суб’єкт господарювання розглядає, (більше…)

Знецінення гудвілу – чого хоче РМСБО

Автор | 15.03.2024

IASB пропонує зберегти підхід лише до зменшення корисності гудвілу, а не повторно запроваджувати амортизацію. Вона також пропонує наступні ключові зміни до (більше…)

“Найбільш жахлива критика” – “IASB могла би бути сміливішою”

Автор | 11.03.2024

Барков вважає, що дослідницький проект грошових потоків призведе до цілеспрямованих поправок, а не до великих змін. Деякі учасники дискусії Meet the (більше…)