Архів за місяць: Листопад 2018

Оренда по-новому: дослідження PWC

Автор | 30.11.2018

Американський підрозділ PWC оприлюднив дані дослідження щодо роботи над переходом до нових правил обліку оренди. 80% опитаних знаходяться в стадії (більше…)

Українські податківці та бухстандарти – це несумісні речі

Автор | 29.11.2018

Лист ДФС від 17.10.2018 р. № 4457/6/99-99-12-02-03-15/ІПК: “Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його (більше…)

Виправлена та уточнююча

Автор | 21.11.2018

В листі ДФС від 23.10.2018 р. № 4521/6/99-99-15-02-01-15/ІПК пояснюється питання подання фінансової звітності до уточнюючої податкової декларації з податку на (більше…)

US-GAAP: зміни моделі знецінення боргу

Автор | 19.11.2018

ASU No. 2018-19 вніс зміни до розділу 326 “Фінансові інструменти. Кредитні збитки” Кодифікації. Зміни відтерміновують запровадження нової моделі визнання кредитних (більше…)

Звітність: фітнесчек Єврокомісії

Автор | 19.11.2018

Європейська Комісія опублікувала результати опитувань щодо шляхів подальшого розвитку системи звітності ЄС. Серед питань, що розглядалися були питання діджеталізації звітів, (більше…)

ТЦУ та ПСБО 23

Автор | 15.11.2018

“Професійний бухгалтер” №42 друкує статтю “Трансфертне розкриття”, в якій аналізується зв’язок між вимогами ПКУ щодо трансфертних цін та вимогами МСБО (більше…)

Коригування залежать від впливу операції на прибуток?

Автор | 14.11.2018

В листі ДФС від 29.10.2018 р. № 4620/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/ йдеться про безоплатну передачу основних засобів балансоутримувачем. Висновок податківців дуже цікавий: “Якщо (більше…)

МСФЗ 15 – зміна ціни : укрпереклад

Автор | 12.11.2018

Офіційний переклад тексту МСФЗ 15: параграф 88 – ” Суми, розподілені на задоволене зобов’язання щодо виконання, визнаються як, або, як (більше…)

Вигода як зменшення витрат

Автор | 12.11.2018

Влада Карпова в “Бухгалтер & Закон” № 45-46 публікує статтю “Неприбуткові організації: особливості бухгалтерського обліку“, в якій зокрема розглядається питання (більше…)

Більшість за спрощення

Автор | 09.11.2018

Більшість з 500 компаній рейтингу S&P обирають спрощенний метод переходу до нових правил обліку доходу. Модифікованій ретроспекції (modified retrospective ) (більше…)

Бухгалтерсько-неприбуткова амортизація

Автор | 07.11.2018

Дніпровські податківці роз’яснили питання про відображення амортизаційних витрат в податковому НПО-звіті: “Враховуючи те, що дані, наведені у Звіті, ґрунтуються на (більше…)

Колаборація: ASU No. 2018-18

Автор | 06.11.2018

FASB випустила чергове Оновлення Кодифікації. ASU No. 2018-18 стосується обліку доходів від угод про співробітництво (Collaborative Arrangements). Мета цього оновлення (більше…)

ASU No. 2018-17: консолідація

Автор | 01.11.2018

FASB випустила Оновлення до розділу 810 Кодифікації US-GAAP. Зміни стосуються положень про пов’язані сторони, і зокрема стосуються деяких питань консолідації (більше…)

Економічна сутність незавершених капінвестицій

Автор | 01.11.2018

Працівники ДФС вважають, що капітально-незавершені інвестиції за своєю економічною сутністю (!!!) є необоротними активами: лист від 25.10.2018 р. № 4578/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. (більше…)