Архів теґу: Трансформація звітів в IFRS

МСФЗ-транзит: амбівалентність для новобранців

Автор | 17.10.2022

Лист Мінфіну 22.09.2022 р. № 41010-06-5/21480 присвячено питанню переходу на МСФЗ тих компаній, які потрапили до складу МСФЗ-зобов’язаних після внесення (більше…)

Точка зору КПМГ: транзит, дисконтування, суди

Автор | 13.12.2019

Інтерв’ю партнера КПМГ О.Олехової журналу “Практика МСФЗ”. “Для того щоб підготуватися до перевірки податковими органами першої звітності за МСФЗ, необхідно (більше…)

МСФЗ-транзит: зміна строків амортизації

Автор | 20.08.2019

“чи вважати зміну строків корисного використання при переході на МСФЗ – виправленням помилки? Та чи можна розглядати встановлення строків експлуатації (більше…)

Зменшення корисності як переоцінка

Автор | 16.07.2019

Лист ДФС від 26.06.2019 р. № 2941/6/99-99-15-02-02-15/ІПК – пояснення щодо податкового обліку результатів проведення зменшення корисності основних засобів у зв’язку (більше…)

МСФЗ-транзит та оподаткування

Автор | 04.06.2019

Є.Сініцин на Finance.UA опублікував статтю “Податковий ракурс переходу на МСФЗ“. Кілька фрагментів: “Як правило, за національними стандартами рекламні ролики обліковуються (більше…)

ДФС про транзит

Автор | 19.04.2019

В листі ДФС від 12.04.2019 р. № 1574/ІПК/28-10-27-01-11 податківці вчергове висловилися про уточнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства (більше…)

МСФЗ-транзит та декларація з податку на прибуток

Автор | 11.06.2018

В листі ДФС від 24.05.2018 р. N 2322/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС прокоментувала відображення бухгалтерських коригувань, що їх спричинив перехід на МСФЗ, в (більше…)

Переход на МСФО: ошибки и учетная политика – мухи и котлеты.

Автор | 02.03.2018

В газете “Все о бухгалтерком учете” №19 А.Славинская публикует материал “Корректировка за счет прибыли на дату перехода на МСФО: налоговые (більше…)

Від ПСБО до МСФЗ: податкові халепи

Автор | 08.02.2018

В статті “ПЕРЕХІД НА МСФЗ: ЧИ Є ПОДАТКОВІ РИЗИКИ?“, опублікованій на ТaxLink, проаналізовано ситуації, коли транзитні процедури МСФЗ 1 можуть (більше…)

МСФЗ-15: повноретроспекційний транзит

Автор | 01.02.2018

Питання: В 2018 році ми починаємо застосовувати МСФЗ 15. Чи слід в такому випадку перераховувати звітність за 2017 рік? Якщо (більше…)

Недостачи не актив

Автор | 22.08.2013

Вопрос: Могут ли быть включены в стоимость запасов стоимость недостач? В соответствии с п.15.9 ПСБУ 16 в состав общепроизводственных расходов (більше…)

Контрпассивный актив

Автор | 14.06.2013

В “Вестнике МСФО” № 11/13 приводится ответ на следующий вопрос: Нужно ли при переходе на МСФО переносить дебетовое сальдо счета (більше…)

Перво-переходные проблемы

Автор | 16.05.2013

В «Бухгалтерии» №15/13 опубликована статья О.Небыльцовой и Р.Коршиковой «Проблемы переходного периода, или Еще раз о первом применении МСФО». Материал посвящен (більше…)

Резервування аудиту

Автор | 10.05.2013

У “Віснику МСФЗ” №9/13 розміщено статтю “Окремі питання трансформації фінансової звітності у звітність за МСФЗ”. Любов Руденко аналізує найпоширеніші проблеми, (більше…)

«Target financing» в МСФО-отчетах

Автор | 09.05.2012

Вопрос: Можно ли приводить статью целевого финансирования в отчете о финансовом состоянии? Если вы составляете отчет для иностранного пользователя, то (більше…)

Взносы в СД: отсрочка прибыли

Автор | 05.04.2012

Вопрос: По договору совместной деятельности (СД) наше предприятие как участник внесло вклад основными средствами. Стоимость взноса, оговоренная в договоре СД, (більше…)

Перехід на МСФЗ: узгодження сукупного прибутку

Автор | 02.04.2012

Питання: Підприємство здійснює перехід на МСФЗ. Чи слід нам подавати показник сукупного прибутку при складанні узгоджень за звітом за порівняльний (більше…)

Софт в «железе»

Автор | 19.03.2012

Вопрос: Нужно ли при МСФО-трансформации финансового отчета обязательно переносить стоимость компьютерных программ из стоимости компьютеров в состав нематериальных активов? Многие (більше…)

Показатели налога на прибыль при трансформации баланса

Автор | 15.03.2012

Вопрос: Нужно ли менять способ отражения налога на прибыль при трансформации баланса в Отчет о финансовом состоянии, составляемый по МСФО (більше…)

Гудвилл при трансформации

Автор | 24.01.2011

В “El-бухгалтере» №1/2011 опубликован материал, посвященный вопросы представления гудвилла в Отчете о финансовом состоянии. Публикация анализирует возможность представления гудвилла как (більше…)

Затраты по займам: описание учетной политики

Автор | 19.11.2010

Вопрос: Украинское предприятие впервые применяет МСФО. Как описывать в примечаниях к годовому отчету учетную политику в отношении процентных затрат по (більше…)

Незавершенное строительство: МСФО-формат

Автор | 16.11.2010

Вопрос:                         Необходимо ли представлять отдельную статью незавершенных капитальных вложений в МСФО-балансе ?               Украинские специалисты, обычно, не настаивают (більше…)

Статьи НДС в МСФО-балансе

Автор | 10.11.2010

Вопрос: В балансе нашего предприятия отражены остатки НДС с предоплат в составе прочих активов и обязательств. Дебиторская и кредиторская задолженность, (більше…)

ТрансФорматізація: загальні риси

Автор | 04.11.2010

«Бухгалтер» № 40 надрукував статтю, присвячену загальному формату МСФЗ-звітності. В статті пояснюються основні форматні різниці між українською звітністю та звітністю, (більше…)

Метод участия материнскими компаниями применяться не может

Автор | 08.10.2010

Вопрос: Наша компания имеет вложения в уставные капиталы дочерних предприятий. В своем балансе мы отражаем долгосрочные инвестиции, по которым применяем (більше…)

Трансформація: новий український підручник

Автор | 02.10.2010

Книга “Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами” (методичні рекомендації), третє перероблене та доповнене відання, за (більше…)

Дооценка запасов: увеличение доходов или уменьшение расходов?

Автор | 01.10.2010

Вопрос: Предприятие дооценило запасы, которые ранее были уценены. Сумму дооценки главбух отнес в увеличение доходов предприятия. При трансформации отчета в (більше…)

Судьба библиотеки

Автор | 30.09.2010

В журнале «Бухгалтер» №35 напечатана статья, в которой проанализирован вопрос о экономической сути библиотечных фондов. В статье приведено суждение о (більше…)