Архів за місяць: Червень 2016

Русские избавляются от “резервов”

Автор | 29.06.2016

В статье К.Гайдарова “Обязательства и условные активы в соответствии с МСФО: Практика применения” отмечается следующее: “В последней редакции перевода МСФО (більше…)

Дооцінки не було, але вона перевищена

Автор | 28.06.2016

В листі ДФС №12522/6/99-99-15-02-02-15 від 07.06.2016 р. надається роз’яснення щодо податкового обліку інвестиційної нерухомості. Зокрема податківці оприлюднили своє бачення норми (більше…)

Амортизация переоценок: быть или не быть?

Автор | 27.06.2016

Ирина Губина в “Бухгалтерии” № 21/16 публикует материал “Переоценка основных средств: есть ли шанс на налоговую амортизацию”. В статье критикуется (більше…)

Франція віддає перевагу формалізму

Автор | 24.06.2016

Нова Діректіва ЄС з бухоблику мала бути імплементованою країнами-членами до липня 2015 року. Європейська асоціація бухгалтерів та аудиторів малого та (більше…)

Інструментально-капитальні виплати: доповннення

Автор | 21.06.2016

Рада з МСБО затвердила обмежені доповнення до МСФЗ 2. Застосовуються зміни для складання фінансових звітів за річні періоди, що почнаються (більше…)

Новини з-за порєбріка: східні сусіди квапливо модернізують систему своєї стандартизації

Автор | 16.06.2016

Мінфін РФ затвердив Програму розробки федеральних нацстандартів. Вони кажуть, що будуть розробляти свої стандарти на основі МСФЗ. Втім ми не (більше…)

Мотивация как скидка

Автор | 14.06.2016

В статье “Скидки: маркетинговая услуга или часть цены товара?” (Бухгалтерия №22\16) Александр Ефимов анализирует положения разъяснений ГФС относительно природы полученных (більше…)

Разрыв шаблонов

Автор | 13.06.2016

В “Бухгалтерии” №21/16 И.Голошевич в статье “1:0 в пользу сущности: БЕЗдокументальные рекомендации Минфина” комментрует резонансное разъяснение Минфина (письмо от 22.04.2016 (більше…)

Керування фінансами критично важливо

Автор | 10.06.2016

Останні дослідження АССА довели важливість фінансового менеджмента для підприємців. 8-14% підприємств йдуть з бізнесу щороку, більше 50% стартапів банкрутують протягом (більше…)

“Справедлива” інвестнерухомість не амортизується

Автор | 08.06.2016

Лист ДФС  від 23.05.2016 р. № 5292/К/99-99-15-02-02-14 роз’яснює питання податкового обліку інвестиційної нерухомості. Висновок листа такий: “якщо підприємство обирає оцінку (більше…)

Переоцінки ОЗ не враховються з метою оподаткування

Автор | 08.06.2016

В листі ДФС від 23.05.2016 р. № 11126/6/99-99-15-02-02-15 податківці знов підтвердили свою позицію щодо неврахування бухгалтерських переоцінок основних засобів під (більше…)

Амортизаційні коригування за “нарахуванням”

Автор | 08.06.2016

В листі ДФС від 30.05.2016 р. № 11769/6/99-99-15-02-02-15 податківці зауважили: “фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних (більше…)

НДС-перерасчет: бухучет

Автор | 07.06.2016

В “Бухгалтерии” № 17/16 О.Папинова публикует статью “Годовой перерасчет НДС: влияние на финансовый результат”. Автор комментирует прошлогодние изменения, внесенные в (більше…)

Дисконтирование финансовых обязательств: ПСБУ 11 или ПСБУ 13

Автор | 06.06.2016

В статье “Учет возвратной финпомощи” затрагивается вопрос необходимости дисконтирования кредиторской задолженности. Напомним, что в системе ПСБУ есть две нормы, положения (більше…)

“Невиробничі ” ОЗ: залишкова податкова = первісна бухгалтерська

Автор | 03.06.2016

В листі запорізьких податківців від 26.05.2016 р. № 1749/10/08-01-12-03-11 надається пояснення щодо податкового обліку операцій списання невиробничих основних засобів. Запорожці (більше…)